Over Ons

 

De muziekvereniging Unitas bestaat uit een blazersgroep, slagwerkgroep en een poporkest.,  Tevens heeft de vereniging een groep vaandrigs, commissarissen en een College van Beschermheren. Deze laatste groepen ondersteunen de muziekvereniging met raad en daad. Het bestuur van de muziekvereniging heeft een onderverdeling van commissies o.a.  de commissie Jeugd en Opleiding, de Muziekcommissie. En de commissie kleine evenementen. Samen geven we invulling aan de Muziekvereniging  Unitas.