Beschermheren

 

Deze groep zorgt ervoor dat de Muziekvereniging financieel wordt ondersteund wanneer uitbreiding of vervanging van het instrumentarium nodig is.

Commissarissen

Deze groep zorgt ervoor wanneer de jaarlijkse exploitatie van de muziekvereniging een tekort vertoond dit aan te vullen middels het organiseren van evenementen. Bijvoorbeeld de Hout Quiz of de Muziekmiddag op het plein.