Pop orkest

 

Tijdens de muziekopleiding leren de kinderen samenspel in het poporkest. Dit orkest dat veelal bestaat uit jeugdige leden speelt eigentijdse muziek die de jeugd aanspreekt. Vooral het samenspel en samenzijn van de jeugd is van groot belang  zodat het sociaal maatschappelijk karakter ook een wezenlijk onderdeel is. Het pop orkest staat o.l.v. een dirigent.