Tijdens het jaarlijkse kerstconcert op tweede kerstdag is Ad van Os benoemt tot erelid van Unitas. Hij werd benoemt omdat hij de grote initiatiefnemer is van de huidige slagwerkgroep die sinds enkele jaren weer deel uit maakt van Unitas. Hij was degene die alle oud-leden heeft benaderd met als resultaat een grote slagwerkgroep van bijna 20 slagwerkers. Ook heeft hij in zijn jarenlange lidmaatschap vele evenementen van Unitas voorzien van technische kennis en installatie en intussen is hij ook al weer vele jaren voorzitter van de groep commisarissen.


Tijdens dit zelfde concert werden ook Berry van Neerven en Jan Dijstelbloem gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap en Jos van Goch voor zijn 50 jaar lidmaatschap van Unitas en 60 jaar lidmaatschap van de muziekbond